No veus bé aquest correu? Fes clic aquí | Traducción automática al castellano | Automatic translation to English

 
 
1 de juny del 2020 Facebook Twitter LinkedIn
 
ACCIÓ
Destaquem
 
 
Descobreix el servei
Export COVID-19 Solutions
 
 10/06/20
 En línia
Propers seminaris web
 
Jornades i conferències
 
US Fashion Consulting: Aprèn a vendre moda als Estats Units
 
 02/06/20
En línia
 
Jornades i conferències
 
El nou consumidor
en l'era post Covid-19

 
 
 03/06/20
En línia
 
Jornades i conferències
 
Covid-19 i la compra pública d'innovació
 
 04/06/20
En línia
 
Jornades i conferències
 
Repercussió en els models de negoci del nou escenari Covid-19
 
 05/06/20
En línia
 
Workshops i formacions
 
Oportunidades de negocio de la economía islámica en el nuevo escenario global
 
 08-18/06/20
En línia
 
Networking empresarial
 
Eurostars Funding
seminar en línia
i Brokerage Event
 
 11/06/20
En línia
 
Jornades i conferències
 
Crèdits documentaris:
com afrontar bé la negociació,
amb Banc Sabadell
 
 12/06/20
En línia
 
Jornades i conferències
 
Oportunitats en licitacions
internacionals en l'àmbit
de la Green Economy
 
 15/06/20
En línia
 
Jornades i conferències
 
Lideratge enfocat als canvis
 
 17/06/20
En línia
 
ACCIÓ Generalitat de Catalunya
Enterprise Europe Network European Commission

La normativa aplicable autoritza la nostra entitat, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (d'ara endavant, "ACCIÓ"), amb domicili al Passeig de Gràcia, 129, CP 08008, Barcelona, a remetre per mitjans electrònics informació i comunicacions comercials amb la finalitat de mantenir-lo informat sobre activitats i serveis d'ACCIÓ d'idèntica o similar naturalesa respecte dels que vostè ha mostrat interès, participat o contractat amb la nostra entitat. Si vostè no vol rebre més comunicacions de la nostra organització pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de l'adreça de correu electrònic dades.accio@gencat.cat o de l'adreça postal indicada anteriorment.